Archs

Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Häller upp öl åt grabbarna, grabbarna tycker hon är bra.
Grabbarna tycker, hon är bra.

Sen är det inget mer med de. Saskia hon är vindögd se, fast hennes blick är ren och klar. Väcker den löje hos en var, väcker den löje hos en var

Hon är tyst och obemärkt, hennes öl är för mig stärkt. Men hon är vacker och när hon log. Så att man efter andan drog. Så att man efter andan drog.

Jag lät min blick gå upptäcktsfärd och den var faktiskt mödan värd. Ju mer den såg ju mer den fann. Hon var ju rent otroligt grann. Hon var ju rent otroligt grann. Sen jag mig med en pilsner sträkt, sade jag “fröken har ni märkt?”.

“Har det ännu ej slagit er, att jag iakttagit er? Att jag iaktaggit er”

Hon sa “Min herre det är sant, orsaken är mig obekant”. Då tog jag mod till mig och sa ” När blir du ledig Saskia? När blir du ledig Saskia?”. 

Vi såg en film om romantik, sen drack vi kaffe på ett fik. Jag följde henne till hennes hus, i våra hjärtan brann ett ljus. I våra hjärtan brann ett ljus.